fredag 4. april 2014

Nytt treff

Eina Grendehus er nå reservert for nytt treff  
3-5. oktober 2014.
 
Etter treffet nå i mars har vi vært litt i tenkeboksen da det er mye jobb ved å arrangere treff og det var færre deltakere enn tidligere.
Vi fikk mange tilbakemeldinger på at alle kunne dele mer på arbeidsoppgavene under treffet. Ved neste treff vil vi derfor involvere alle litt med oppgaver på kjøkkenet etc.
Deltakerantallet kan vi ikke gjøre noe med men vi håper det er mer populært med høsttreff.
(Ble ganske bra antall til slutt nå også men det kom sent)

Påmelding startes på ettersommeren men noter og sett av datoen!


Hilsen Mette, Marianne og Heidi